I ett uttalande sade IPMA att jordbävningen som upptäcktes av stationerna i fastlandets seismiska nätverk inte orsakade några person- eller materiella skador, enligt den information som finns tillgänglig hittills.

Jordbävningen "kändes med maximal intensitet II/III på den modifierade Mercalli-skalan i Faro-regionen", tillade institutet.