"Detta är utgångspunkten för skapandet av ett system som kommer att möjliggöra utveckling, tillgänglighet, drift, underhåll och förvaltning av de system och den utrustning som krävs för att säkerställa driftskompatibilitet mellan biljettsystem för de olika operatörerna i regionen, genom det centrala systemet Integrated Intermodal and Multiservice", säger ledningen i ett uttalande.

Åtgärden tillkännagavs efter mötet i Funchal med det regionala regeringsrådet, som leds av socialdemokraten Miguel Albuquerque.

Companhia dos Carros de São Gonçalo ansvarar för att "utveckla förfarandena och genomföra de handlingar som syftar till den framtida förvaltningen av det integrerade biljettsystemet i den autonoma regionen Madeira".

Enligt den verkställande myndigheten ska det nya systemet också tillhandahålla en centraliserad kundtjänst för hela skärgården, som ska ge allmänheten information om rutter, hållplatser, tidtabeller, taxor, användningsvillkor, förseningar och inställda turer.