Enligt ECO lyfter institutet också fram den "betydande" ökningen av förväntningarna på den framtida utvecklingen av landets ekonomiska situation under den senaste månaden, som "nådde det högsta värdet sedan februari 2022".

Den positiva utvecklingen beror på det "positiva bidraget från utsikterna för den framtida utvecklingen av landets ekonomiska situation och hushållens finansiella situation".

När det gäller balansen mellan utsikterna för utvecklingen av hushållets ekonomiska situation har det skett en ytterligare ökning, i linje med de senaste fyra månaderna. Däremot var september och oktober 2022 de två månader då de lägsta värdena registrerades sedan pandemins början.

Det portugisiska institutet klargjorde också att det ekonomiska klimatet också ökade under årets två första månader, med förtroendeindikatorer som ökade inom tillverkningsindustrin och handel och tjänster, och minskade inom byggnads- och anläggningssektorn.