Enligt det nationella statistikinstitutet(INE), som publicerade kvartalsvisa nationalräkenskaper, bibehåller statistikinstitutet en tillväxtvariation på 6,7 % av bruttonationalprodukten (BNP) år 2022, vilket är en tiondel lägre än regeringens prognos: I slutet av december förklarade finansminister Fernando Medina att han var övertygad om att Portugal skulle sluta "år 2022 med en [ekonomisk] tillväxt på omkring 6,8 %".

Denna takt är dock högre än de 6,5 % som beräknades i statsbudgeten för 2023 (OE2023), som lades fram för parlamentet i oktober förra året.

När det gäller det fjärde kvartalet 2022 reviderade INE upp BNP-ökningen på årsbasis till 3,2 % (jämfört med de 3,1 % som beräknades i januari och som saktar ner jämfört med de 4,8 % som beräknades för det tredje kvartalet) och variationskedjan till 0,3 % (samma takt som under föregående kvartal och över de 0,2 % som framsköts i uppskattningen från januari).