I ett uttalande avslöjar SEF att mannen också var efterlyst för "bedrägeri för att ha bildat en kriminell sammanslutning, hjälp till olaglig invandring med lukrativt syfte och penningtvätt".

Utredare grep i måndags i Lissabon den 40-årige mannen "mot vilken en europeisk arresteringsorder, utfärdad av de grekiska myndigheterna, var under behandling".

Den misstänkte mannen var bosatt i Spanien, men hittades till slut i Lissabon "efter en långvarig utredning" och kommer nu att ställas inför rätta i Lissabons appellationsdomstol för ett rättsligt förhör i syfte att tillämpa tvångsmedel, "vilket kommer att göra det möjligt att utlämna honom till sitt ursprungsland".