Under de senaste dagarna har det i media förekommit rapporter som ifrågasätter kvaliteten på det vatten som EPAL levererar.

I ett uttalande till byrån Lusa betonade företaget som försörjer Lissabonregionen att "övervakning/kontroll av vattenkvaliteten i hela försörjningssystemet (...), från de vattenresurser som används till den punkt där vattnet levereras till konsumenten, är ett av EPAL:s största åtaganden".

EPAL betonade särskilt att forskning om PFAS (perfluoroalkyl- och polyfluoroalkylföreningar) föreskrivs i EU:s direktiv om kvaliteten på vatten avsett för mänsklig konsumtion och tillade att man inom ramen för sin plan för kontroll av vattenkvaliteten (PCQA) genomför "systematisk sökning/övervakning av de 20 PFAS som föreskrivs" i direktivet.

EPAL förklarade också att kvaliteten på det vatten som levereras till kommunerna och distribueras till direkta konsumenter i Lissabon säkerställs "genom analys av mer än 25 000 vattenprover per år".

"Dessa prover tas vid cirka 1 500 provtagningspunkter som representerar hela företagets försörjningssystem, där mer än 300 000 analyser utförs för att verifiera att tillämpliga lagkrav uppfylls, vilket gör det möjligt att bevisa den utmärkta kvaliteten på det vatten som företaget levererar och att gällande lagstiftning följs, vilket ger en kvalitetsstämpel som tilldelas av ERSAR [Regulatory Entity for Water and Waste Services] för det vatten som konsumeras av cirka 3 miljoner människor", betonade företaget också.