Enligt ett gemensamt uttalande från inrikes- och justitieministeriet och statssekreterarna för digitalisering och modernisering av förvaltningen samt för EU-frågor handlar det om brittiska medborgare som 2022 hade meddelats att de skulle planera insamlingen av deras biometriska uppgifter för att kunna få uppehållstillstånd i Portugal.

I samma meddelande anges att Portugal har genomfört flera åtgärder för att se till att brittiska medborgare och deras familjer som är bosatta på det nationella territoriet den 31 december 2020 kan dra nytta av de rättigheter som följer av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (Brexit).

Enligt uttalandet har, efter en pilotfas av processen för utfärdande av uppehållskort som utförts av utlännings- och gränsmyndigheten(SEF) i de autonoma regionerna Azorerna och Madeira, där 95 % av de begärda uppehållstillstånden utfärdades, och för att kompensera för den försening som orsakats av Covid-19-pandemins inverkan på de offentliga tjänsterna, i augusti 2022 utökades behörigheten att utfärda och förnya uppehållstillstånd till andra offentliga enheter, nämligen Instituto dos Registos e do Notariado och Citizen Spaces.

"I dag finns det 28 servicestationer, med särskilt fokus på Algarve, som har 10 stationer på grund av den höga koncentrationen av en stor del av det brittiska samhället i denna region. För medborgare som inte kan resa på grund av fysiska handikapp har förfaranden säkerställts så att mobila team från SEF kan åka till sina respektive hem", meddelade regeringen.

I den gemensamma kommunikén anges också att 33 637 brittiska invånare redan har bokat tid för denna tjänst, och 93,4 % av dem som deltog har redan fått sitt uppehållstillstånd, eftersom tjänsten endast är beroende av att mottagarna själva bokar tid.


Relaterade artiklar: