"CTT - Correios de Portugal informerar om att prisuppdateringen av korrespondenstjänster, redaktionell post och paket kommer att ske från och med den 1 mars 2023", står det i det uttalande som skickats till Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Den genomsnittliga årliga prisförändringen kommer att vara 6,24 procent, och den maximala ökningen för i år är 6,58 procent.

Enligt samma meddelande är denna variation en del av företagets prispolitik och följer av tillämpningen av prisavtalet för den samhällsomfattande posttjänsten för perioden 2023-2027.

Den maximala variationen beräknas med hänsyn till den genomsnittliga förändringstakten i konsumentprisindexet, variationen i trafiken under de senaste 12 månaderna och andra betydande förändringar i sammanhanget.