Strejken tillkännagavs av generalsekreteraren för det nationella lärarförbundetFenprof, som ingår i plattformen, under demonstrationen i Lissabon den 11 februari.

Mário Nogueira förklarade då att lärarna skulle gå ut i strejk igen om de inte nådde en överenskommelse med utbildningsministeriet, vilket skedde förra veckan efter det senaste förhandlingsmötet om systemet för rekrytering och rörlighet.

I dag kommer lärarna i distrikten i Coimbra i norr att strejka. På fredag är det lärarnas tur i distrikten från Leiria i söder.

Skolorna kommer dock att vara tvungna att garantera minimitjänster, vilket beslutades i måndags av skiljedomstolen, som ansåg att denna arbetsnedläggelse "inte bara kan ses som en endagsstrejk som bara kommer att orsaka de vanliga och legitima störningar som varje strejk alltid orsakar", utan snarare som "ytterligare en strejk i en serie strejker som i sin helhet redan hotar att äventyra rätten till utbildning".

Enligt beslutet måste lärarna garantera tre timmars undervisning i förskolan och den första cykeln, samt tre dagliga undervisningstimmar per klass i den andra och tredje cykeln och i gymnasiet, för att garantera att de olika ämnena täcks varje vecka.

På lördag återvänder lärarna till gatorna med två demonstrationer i Lissabon och Porto.