Strejken för icke-lärare sammankallades av National Federation of Public and Social Workers' Unions, som också organiserar en marsch mellan Jardim da Estrela, i Lissabon, och utbildningsministeriet, med CGTP:s generalsekreterare närvarande.

När det gäller lärarna kallas till tvådagarsstrejk av en plattform med nio fackliga organisationer, däribland de nationella lärarförbunden (Fenprof) och utbildningsförbundet (FNE), som är de mest representativa inom sektorn.

I dag strejkar skollärare i distrikten i Leiria i söder.

Skolorna måste dock garantera minimitjänster, vilket beslutades i måndags av skiljedomstolen, som ansåg att lärarnas strejkstopp "inte bara kan ses som en endagsstrejk som bara kommer att orsaka de vanliga och legitima störningar som varje strejk alltid orsakar", utan snarare som "ytterligare en strejk i en rad strejker som i sin helhet redan hotar att äventyra rätten till utbildning".

Enligt beslutet måste lärarna garantera tre timmars undervisning i förskolan och den första cykeln, samt tre dagliga undervisningstimmar per klass i den andra och tredje cykeln och i gymnasiet, för att garantera att de olika ämnena täcks varje vecka.