Hittills har över 1,5 miljoner namnunderskrifter samlats in för att kräva ett förbud, vilket är tillräckligt för att tvinga Europeiska kommissionen att ta initiativet på allvar enligt en rapport från Trouw. Enligt NL Times: "Uppfödning av djur för päls har varit förbjuden i Nederländerna i två år, men päls kan fortfarande importeras och säljas. I vissa europeiska länder är uppfödning för päls fortfarande lagligt".