Protokollet mellan institutet för bostäder och stadsrehabilitering(IHRU) och generaldirektoratet för skolförvaltning(DGAE) undertecknades i Portimão och syftar till att hjälpa till att "bosätta fördrivna lärare i regioner där det är svårt att få tag på bostäder".

I ett uttalande säger de två ministerierna att IHRU redan har identifierat 15 lägenheter i Portimãos centrum och 14 lägenheter i Lissabon.

Bostäderna är också avsedda för förflyttad sjukvårdspersonal, utöver lärare, och ett liknande protokoll för detta ändamål bör undertecknas inom kort.

"Med detta protokoll skapas förutsättningar för förflyttade yrkesverksamma att få tillgång till en bostad till överkomliga kostnader för deras budgetar, samtidigt som det bidrar till att öka storleken på det offentliga bostadsbeståndet, vilket ger det större kapacitet att svara på olika typer av bostadsbrist som finns på det nationella territoriet", understryker regeringen.

Utbildningsminister João Costa citerar i uttalandet att "det är ett grundläggande första steg för att behålla lärare i regioner där bostäder är ett specifikt problem för lärarklassen".

Bostadsminister Marina Gonçalves tillägger att bostadspolitiken, som är universell, också måste garantera "svar på särskilda situationer", t.ex. förflyttade yrkesverksamma.