Regeringen har förtydligat detta: "Om verksamheten för lokalt boende bedrivs i en självständig del av en byggnad eller del av en stadsbyggnad som kan användas självständigt, kan den gemensamma ägarförsamlingen, genom ett beslut av mer än hälften av byggnadens ägare, motsätta sig utövandet av verksamheten för lokalt boende i denna del", enligt lagstiftningen i programmet "Fler bostäder".

Denna regel gäller dock inte om det i byggnadens äganderätt föreskrivs att respektive fraktion får användas för detta ändamål eller om den gemensamma ägarförsamlingen uttryckligen har godkänt verksamheten.

Beslutet att häva registreringen, vilket innebär att verksamheten "omedelbart upphör", måste meddelas av samägarförsamlingen till ordföranden i respektive stadsfullmäktige.


Relaterade artiklar: