Efter att ha fått ett förslag från kommunfullmäktige kommer ägare av lediga fastigheter "i beboeliga förhållanden" att ha 100 dagar på sig att använda dem tills de tvingas till tvångsuthyrning, enligt det förslag som regeringen har skickat ut på offentligt samråd.

"Fastigheter för bostadsändamål som klassificeras som lediga", kan "bli föremål för tvångsuthyrning av kommunerna, för att därefter hyras ut i andra hand inom ramen för offentliga bostadsprogram", står det i förslaget som publicerats på webbplatsen Lex Consulta.

I detta syfte fastställer regeringen att det kommer att vara upp till kommunerna att lägga fram ett förslag till ägaren, som kommer att ha "en period på 10 dagar från mottagandet" för att svara. Om ägaren vägrar eller inte svarar, "och om fastigheten förblir vakant i ytterligare 90 dagar, kommer kommunerna att fortsätta med tvångsuthyrningen av fastigheten", står det.

I förordningen förklaras också att om fastigheten behöver arbete kan detta också utföras "med tvång av kommunerna", med "ersättning som betalas med hänsyn till de hyror som ska betalas".

Som redan tidigare påpekats av den verkställande myndigheten är det inte fråga om "andrahandsbostäder, bostäder för emigranter eller bostäder för personer som förflyttas av yrkes-, utbildnings- eller hälsoskäl", som "förvärvas för återförsäljning av fysiska eller juridiska personer", samt sådana som "ingår i ett turistföretag eller är registrerade som lokal logianläggning" eller som "inte kan användas på grund av pågående rättsliga åtgärder".

Detta är en av flera åtgärder som ingår i paketet "Fler bostäder", som presenterades av den verkställande myndigheten den 16 februari och som är föremål för offentligt samråd fram till den 10 mars. Åtgärderna kommer att kosta cirka 900 miljoner euro (exklusive kostnader för arbeten, inköp eller hyror som staten kan betala) från statsbudgeten för 2023.