Dessa säkerhetsexperter har fått särskild utbildning för att upptäcka brandrisker och skydda människor från brandfaror. De kan upptäcka tidiga tecken på en brand, slå larm och meddela räddningstjänsten.


Kontrollera brandutgångarna


En av de viktigaste åtgärderna som San Antonios brandvakter kan vidta för att förebygga bränder i en byggnad är att kontrollera brandutgångarna. Dessa är dörrar och fönster som leder till områden utanför.

Brandutgångarna ska vara lätta att öppna och kunna bära människor i alla åldrar och storlekar. De bör också vara fria från blockerade och farliga föremål, till exempel draperier, möbler och dekorationer.

Dessutom måste dessa dörrar vara märkta och ha stark belysning i händelse av brand. De måste också smörjas regelbundet för att vara lätta att öppna.

I händelse av brand ska alla använda närmaste säkra utgång och sedan gå till en samlingsplats. Du bör öva in denna plan flera gånger.


Kontroll av de elektriska ledningarna


Genom att utföra regelbundna kontroller av elsäkerheten i ditt hem eller företag kan du förebygga bränder i framtiden. Dessa säkerhetskontroller kan vara så enkla som några minuters arbete och kan rädda dig från allvarliga skador eller skador.

Kontrollera först att alla dina uttag och brytare fungerar som de ska. Om de inte gör det ska du ringa en fackman för att reparera eller byta ut dem.

För det andra, kontrollera sladdarna och stickpropparna på alla dina apparater för slitage. Trasiga och lösa sladdar kan skicka värme till brännbara föremål som gardiner, golv eller mattor, vilket kan starta en brand.

För det tredje, överbelast aldrig dina eluttag eller kretsar. Överbelastade kretsar transporterar för mycket elektricitet, vilket genererar värme i omätbara mängder.

Detta gör att ledningarna inuti smälter och antänds, vilket kan orsaka en brand. Med hjälp av en beröringsfri spänningstestare kan du testa alla ledningar i ditt elsystem för att avgöra vilka som är varma.


Credits: Författare: ivyd_design;

Kontrollera rökdetektorerna


Rökdetektorer är ett utmärkt sätt att förebygga bränder i ditt hem. De kan minska din risk för dödsfall med 55 procent, enligt National Fire Protection Agency.

De kan också hjälpa dig att snabbt och säkert ta dig ut ur en brinnande byggnad. Därför måste du hålla dem i gott skick.

Många rökdetektorer använder antingen fotoelektriska eller joniseringssensorer för att upptäcka rök, och vissa modeller använder båda. Joniseringslarm är bättre på att upptäcka pyrande bränder som inte brinner snabbt eller hett, medan fotoelektriska modeller är mer mottagliga för långsamt brinnande matlagningsrök.

Vilken typ av sensor du väljer beror på vilka typer av bränder som är mest sannolika att inträffa i ditt hem. Om du till exempel har en kamin eller vedeldad spis vill du investera i en fotoelektrisk rökdetektor för att fånga upp den långsamt brinnande röken som kan vara dödlig.

Rökdetektorer drivs ofta av batterier och det är viktigt att byta ut dem ofta. När de har låg effekt låter de sporadiskt för att varna dig.