Sedan förbudet mot uppsägning av hyresavtal upphävdes i Portugal efter den första pandemiperioden har antalet vräkningar ökat märkbart.

Uppgifter som samlats in av tidningen Público visar att antalet hyresgäster som tvingats lämna sina hem har ökat kraftigt i Lissabon, och att siffrorna för tiden före pandemin har överträffats.