Detta motsvarar sociala överföringar på 2,3 miljarder euro.

Återvändandet av emigranter från mitten av århundradet och ankomsten av en utländsk befolkning har gjort Portugal till det land som har den högsta andelen pensioner som betalas av andra sociala trygghetssystem bland över tre dussin europeiska stater med gemensamma regler för rörlighet i fråga om social trygghet.

Enligt färska siffror från Bryssel, som rapporterats av Jornal Económico, betalas 14 av 100 pensioner som tas emot i Portugal ut av utländska enheter.