Lanseringen av det första portugisiska kryptomärket "förstärker CTT:s roll som en av de mest störande och aktiva postoperatörerna när det gäller utveckling av nya produkter och tjänster inom alla delar av företaget, inklusive filateli", säger företaget som leds av João Bento, och rapporteras av JN.

Utvecklingen av kryptomärket skedde i samarbete med den estniska startupen Stampsdaq, ett företag som ägnar sig åt samarbete med postoperatörer runt om i världen och överbryggar klyftan till samlare, säger CTT.


"Innovation"


"CTT har under sina 170 år som officiell utgivare av frimärken bibehållit ett utmärkt rykte för teknisk utveckling och konstnärlig innovation", säger Raul Moreira, chef för CTT:s filatelistverksamhet.

Med andra ord "var vi först i världen med att ge ut ett frimärke i kork, först med att producera frimärken i silkestyg, först med att inkludera fjärrstyrda lysdioder i frimärkena och även först med att sätta in ett grafenark i ett filatelistblock (kristallin form av kol) där en dikt av Miguel Torga ingraverades och lästes upp via en applikation".

Denna satsning "är en del av vårt uppdrag att vara mycket innovativa i de frimärken vi ger ut och vi tror att detta kryptomärke kommer att tilltala både gamla och nya samlare. Vi valde StampsDaq som partner för det digitala frimärket eftersom vi delar en gemensam vision av framtidens filateli", avslutar Raul Moreira.


NFT


"NFT är digitala filer med raritetsattribut, som kan jämföras med konstverk med ett visst marknadsvärde, som bygger på "blockchain" (en struktur som lagrar transaktionsuppgifter från allmänheten i form av databaser) för att garantera äkthet och säkerhet", förklarar CTT.

Kryptomärket "Caravela" kommer att ges ut i totalt 40 000 exemplar med ett nominellt värde på 9,90 euro: 30 000 i fysiskt format, med dess digitala "tvilling", i NFT, och 10 000 exemplar som är exklusivt tillgängliga digitalt på plattformen StampsDaq.

CTT säger att i den fysiska versionen, som säljs i fysiska butiker och på nätet, får köparen ett kort med den fysiska stämpeln och en 10-siffrig numerisk kod. Denna kod måste anges på StampsDaq-plattformen för att ge digital tillgång till motsvarande NFT-stämpel.


"NFT-stämpeln, i digitalt format, har olika raritetsnivåer och vilken som motsvarar den stämpel du köpt är endast känd när du får tillgång till StampsDaq-plattformen", säger de.

I det fysiska formatet finns bara den vanliga stämpeln, men när den tillhörande NFT:n löses in får samlaren en digital stämpel med en av fyra raritetsnivåer.

Enligt CTT "finns det fyra kategorier: vanligt, med 35 000 exemplar, sällsynt, med 4 900 exemplar, super sällsynt, med 99 exemplar och unikt, med endast ett exemplar".

Men "det faktum att sällsynthetsnivån inte är känd vid köptillfället innebär att det inte är möjligt att välja den tillhörande NFT, vilket gör detta frimärke mycket intressant både för traditionella samlare och för konsumenter med digital bakgrund och naturligtvis för alla som är intresserade av att förstärka sin portfölj".