Enligt preliminära uppgifter från INE har 24 500 byggnader beviljats tillstånd under 2022 och 14 800 fastigheter färdigställts. Dessa siffror motsvarar en minskning med 3,5 % respektive 3,2 % jämfört med 2021. Men jämfört med 2019 överstiger de med 0,7 % i licensierade byggnader och med 8,1 % i färdigställda byggnader.

Den nedåtgående trenden i byggandet under 2022 noterades under fjärde kvartalet förra året (september-december), då 5 400 byggnader beviljades tillstånd. En minskning med 3,8 % jämfört med samma period och en minskning med 9,5 % jämfört med sista kvartalet 2019, enligt INE:s uppgifter.

Under de senaste tio åren har "antalet licensierade byggnader ökat med cirka 7,9 tusen byggnader, vilket motsvarar en ökning med 47,7 %". År 2022 uppgick antalet licensierade byggnader till 24,5 tusen och 2013 var detta antal 16,6 tusen, understryker samma organ.

Statistikkontoret understryker dock att det mellan 2013 och 2017 skedde en "successiv minskning av antalet byggnader med tillstånd". År 2016 "markerade början på en vändning av denna trend och registrerade för första gången en ökning med 12,1 % jämfört med föregående år", vilket motsvarade en ökning med 1 859 byggnader med tillstånd. Det året registrerades 17 171 licensierade byggnader och 2015 fanns det 15 312.