Detta är en häpnadsväckande hög ränta jämfört med 15 procent i resten av Europa, och över 1,3 miljoner familjer kämpar mot de stigande räntorna. Antalet utmätningar väntas gå genom taket 2023, eftersom reallönerna kommer att öka i en lägre takt än inflationen under hela året.

Det är inte bara bostäder som drabbas av de höga räntorna och inflationen, utan även privat- och billån och skyhöga energipriser. Även om Portugal har haft en hälsosam bubbla i flera år nu och sett bostadspriserna förbli konstant höga, har portugisiska invånare kämpat mot de stigande kostnaderna och har nu inte råd med bostäder i sitt eget land.

Fastigheter har varit en fantastisk investeringsmöjlighet, men det verkar som om bubblan är på väg att spricka, och de som vill investera i Portugal kan behöva söka alternativa möjligheter.

Huspriser i Portugal


Huspriserna i Portugal har skiljt sig från genomsnittet i EU sedan 2015. Även om prisökningarna har avtagit under de senaste åren, med en nedgång på 5,9 % under 2020 jämfört med, och en avmattning igen året därpå, steg priserna ändå kraftigt under 2021 och 2022.

En vanlig portugisisk medborgare har fått betala ett pris för en fastighet i Lissabon som är cirka 336 procent högre än vad samma hus skulle få i landet. Portugals två största städer (Lissabon och Porto) är cirka 164 procent dyrare än det nationella genomsnittet.

Jämfört med andra länder är Portugal faktiskt ensamt om att ha en avvikelse som överstiger 100 %. Den näst högsta procentsatsen i den jämförelsen tillhör Tyskland, som har en genomsnittlig avvikelse på 77 %. Invånarna i Portugal kämpar mot en avvikelse som är mer än dubbelt så stor som i Tyskland.

Samtidigt kostar ett genomsnittligt hus i Portugal ungefär 24 gånger den årliga BNP per capita. Dessa uppgifter är dock baserade på genomsnittet för hela landet, genomsnittet i Lissabon - där cirka 27 % av befolkningen bor - är ännu högre, även om man beaktar något högre löner i huvudstaden.

Statliga ingripanden


Regeringen har vidtagit åtgärder för att försöka ta itu med de bostadsproblem som de portugisiska invånarna står inför, bland annat genom att sätta stopp för det mycket populära gyllene visumet. Dessa åtgärder är dock kortsiktiga lösningar på ett långsiktigt problem med både sociala och politiska konsekvenser.

Många portugisiska familjer har vidtagit åtgärder för att lösa problemet, cirka 26 % hyr för närvarande och många försöker betala tillbaka sina lån. Dessa personer kommer oundvikligen att få se sina ansträngningar resultera i att de skatter de betalar går till att hjälpa familjer som för närvarande inte är lika försiktiga. De som överbelånar sig kommer oundvikligen att få hjälp av skatterna från dem som är försiktiga och minskar sina utgifter och skulder. Resultatet kommer sannolikt att bli splittring och oroligheter.

Om inflationen fortsätter att stiga under andra halvan av 2023 enligt prognoserna kommer ytterligare finansiell destabilisering på kort och eventuellt längre sikt att tvinga ECB (Europeiska centralbanken) att höja sin slutränta. Även om det är praktiskt taget omöjligt att förutsäga vad denna ränta kommer att bli kan vi förvänta oss en kraftig höjning av räntorna, om den nuvarande inflationen och Federal Funds Rate i USA plus det faktum att ECB ligger långt efter Fed när det gäller att justera räntorna. Allt detta kommer oundvikligen att påverka den portugisiska bostadsmarknaden.

Stigande Euribor-räntor som påverkas - åtminstone på kort sikt - av bolån med rörlig ränta, kommer så småningom att spränga Portugals fastighetsbubbla. Samtidigt kommer den förestående kollapsen sannolikt att leda till att en stor andel av Portugals invånare hamnar under fattigdomsgränsen. Med tanke på att 5,5 procent av landets befolkning redan befinner sig under den gränsen och ytterligare 2,3 miljoner riskerar att hamna i fattigdom, skulle detta vara katastrofalt.

Vad betyder det för investerare?


I åratal har fastighetsmarknaden i Portugal utgjort en sund investeringsmöjlighet. Trots konsekvenserna av COVID-19-pandemin och utmaningarna till följd av kriget i Ukraina förblev den portugisiska bostadsmarknaden stark under 2022. Denna motståndskraft kvarstod även när bolåneräntorna steg kraftigt, och priserna på fastigheter och bostäder i Portugal fortsatte att stiga.

Stigande räntor ökar dock oundvikligen risken för en priskorrigering. Bostadspriserna i hela Portugal kommer att falla med så mycket som 3 % i år, vilket gör fastigheter till en potentiellt dålig investering. Med tanke på denna ekonomiska kris rekommenderas investerare att hitta ett bättre hem (med ordvitsar) för sina investeringar. Det verkar klokare i år att investera i en välförvaltad, globalt diversifierad portfölj, som Blacktowers Nexus Global-fond.


Om du vill diskutera en personlig investeringsstrategi som är i linje med din önskade riskprofil och dina personliga omständigheter kan du boka en kostnadsfri konsultation utan förpliktelse med en av våra erfarna rådgivare i Lissabon eller Algarve genom att kontakta oss på telefon +351 289 355 685 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@blacktowerfm.com.