"Portugal deltar och delar gärna alla medlemsstaters glädje över att ha lyckats få det nya Schengens informationssystem i drift, vilket kommer att göra det möjligt att öka kontrollen och regleringen av flödena vid EU:s yttre gränser, särskilt för att kontrollera och bekämpa organiserad brottslighet", förklarade José Luís Carneiro efter att ha lämnat ett möte med Europeiska unionens inrikesministerråd.

Den förbättrade versionen av Schengens informationssystem, som är i drift sedan i tisdags och som är föremål för en diskussion mellan inrikesministrarna i de 27 länderna, har enligt inrikesministeriet "en grundläggande betydelse för att stärka polissamarbetet och för att förebygga och bekämpa brottslighet i EU".

Med denna nya version gör systemet det framför allt möjligt att förse medlemsstaternas behöriga myndigheter och EU-organ - som Europol, Frontex och Eurojust - med "en bredare källa till biometrisk information och DNA-profiler, nya varningar och nya kategorier för utredningar och stöldgods, alltid i strikt överensstämmelse med de tillämpliga reglerna för dataskydd", betonar MAI.

När det gäller polissamarbete innehåller det nya SIS nu "biometrisk information som inte är kopplad till kända personer och som kan hjälpa till att identifiera brottslingar", förklarar ministeriet och preciserar att "fingeravtryck eller handavtryck som upptäcks på platsen för allvarliga brott eller terroristbrott kommer att föras in i SIS i form av nya registreringar om okända misstänkta eller eftersökta personer".

DNA-profiler ingår också i systemet för att "underlätta identifieringen av försvunna personer i de fall där fingeravtryck, fotografier eller ansiktsbilder inte finns tillgängliga eller inte lämpar sig för identifiering", med nya registreringar för kontroll av utredningar, vilket gör det möjligt för nationella myndigheter att samla in information som är relevant för pågående utredningar.

Den uppdaterade versionen av SIS togs i drift samtidigt i alla medlemsstater och enligt ministeriet uppfyllde Portugal alla sina skyldigheter, nämligen genom SEF.

Schengenområdet med fri rörlighet gör det möjligt för medborgarna att röra sig i området utan pass och kontrollerna är avskaffade, även om tillfälliga undantag planeras.