Enligt det nationella statistikinstitutet(INE) uppvisade alla regioner i februari "positiva förändringar av bostadshyrorna på årsbasis, med den autonoma regionen Madeira som uppvisade den kraftigaste ökningen (4,4 %)".

När det gäller genomsnittsvärdet för bostadshyror per kvadratmeter uppvisade det en månadsvariation på 0,5 %, vilket är lägre än föregående månads 0,6 %.

De regioner som uppvisade den största positiva månadsförändringen var Norrland och Lissabon (0,5 %), och ingen region uppvisade en negativ förändring i respektive genomsnittligt värde för bostadshyror.