Diesel förväntas sjunka med 3,5 cent per liter, medan bensin förväntas öka med 0,5 cent nästa måndag, enligt Notícias ao Minuto.

Dessa förändringar kommer efter att priserna stigit i början av veckan: diesel steg med 5,1 cent och bensin med 2,1 cent.

Det genomsnittliga priset på diesel är 1 570 euro/liter och bensin 1 685 euro/liter, enligt uppgifter från generaldirektoratet för energi och geologi (DGEG).

Dessa genomsnittliga dagspriser "beräknas på grundval av de priser som meddelas av bensinstationerna, viktade med de kvantiteter som sålts under den senast kända perioden, med hänsyn tagen till de rabatter som tillämpas på bensinstationerna, såsom fleet cards och andra".