I en rapport förklarar S&P att de stabila utsikterna återspeglar förväntningarna på att "de höga nivåerna av offentlig och extern skuld i Portugal kommer att fortsätta att minska, samtidigt som man balanserar riskerna för den ekonomiska tillväxten och den budgetmässiga utvecklingen till följd av en potentiell stagflation i Europa" och osäkerheten i den geopolitiska kontexten.

I september förra året höjde byrån Portugals kreditbetyg från BBB till BBB+ och ändrade utsikterna till stabila.

I rapporten påpekar byrån att den förväntar sig att Portugal kommer att uppvisa primära budgetöverskott under de kommande åren, vilket kommer att göra det möjligt för landet att minska nettoskulden i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP) till under 100 procent, trots att kostnaden för att utfärda skulder kommer att öka.

S&P:s analytiker räknar med att den ekonomiska tillväxten kommer att avta under 2023, men "utsikterna på medellång sikt är fortfarande starka", med stöd av det förväntade genomförandet av europeiska fonder.