"Vi kommer att undersöka alla åtgärder för att minska de brister som finns i alla led av livsmedelskedjan och se till att konsumenterna betalar ett rättvist pris", sade hon.

Maria do Céu Antunes talade till journalister i Vila Nova de Paiva, i distriktet Viseu, där hon besökte den 11:e Feira do Fumeiro do Demo.

Regeringen tillkännagav i maj 2022 att prisobservatoriet skulle inrättas, och inrättandet formaliserades genom en förordning som offentliggjordes i oktober förra året.

Målet är en "effektiv övervakning" av kostnader och priser i hela livsmedelskedjan och större öppenhet.

När Lusa kontaktade en källa från jordbruksministeriet gav inte något datum för när observatoriet skulle börja fungera, utan uppgav bara att det skulle ske "inom en mycket snar framtid".