Enligt den nationella trafiksäkerhetsmyndighetens olycksrapport och väginspektion för november 2022 inspekterades 118,2 miljoner fordon under de första elva månaderna förra året, vilket ledde till att myndigheterna upptäckte 1,1 miljoner överträdelser, vilket är en ökning med 4 % jämfört med 2021.

Hastighetskontrollradaren som förvaltas av ANSR bidrog till denna ökning av överträdelser, som upptäckte 400 141 överträdelser mellan januari och november, vilket är en ökning med 20,8 % jämfört med samma period föregående år.

Enligt ANSR registrerades totalt 744 219 hastighetsöverträdelser fram till november, en ökning med 18,5 %, men körning under påverkan av alkohol var det brott som uppvisade den mest betydande ökningen (+32,9 %), då 27 390 upptäcktes.

Vägverket motiverar denna ökning av böterna för rattfylleri "till stor del som ett resultat av den kraftiga minskningen under föregående år".

Förra året var det också en liten ökning av överträdelser på grund av bristande försäkring (+2,5 %), totalt 15 503.

När det gäller trafikbrottslighet, mätt i totalt antal gripanden, anger ANSR att den ökade med 22,7 % under perioden januari-november 2022 jämfört med 2021 och uppgick till 28,4 000 förare, vilket berodde på att 54,7 % av dem körde under påverkan av alkohol och att de saknade lagligt körkort (33,8 %).

I rapporten nämns också att antalet förare som förlorat poäng på körkortet var 517 200 i slutet av november 2022, efter att ha blivit utan körkort, sedan systemet med körkortspoäng trädde i kraft i juni 2016, totalt 2 363 förare.