I ett uttalande klargjorde GNR att RoadPol-inspektionen, som genomfördes mellan den 6 och 12 mars på hela fastlandet, omfattade 41 217 förare och registrerade 754 administrativa överträdelser.

Felaktig användning eller avsaknad av säkerhetsbälten motsvarade 680 av dessa överträdelser, medan avsaknad eller olämplig användning av säkerhetsbälten och/eller fasthållningsanordningar för barn stod för 74 överträdelser under inspektionsperioden av soldater från de territoriella kommenderingarna och den nationella transiteringsenheten (UNT).

Vid inledningen av inspektionsverksamheten förklarade GNR att syftet med initiativet var att förbättra trafiksäkerheten och efterlevnaden av trafikreglerna. Under 2022 kontrollerades cirka 20 292 överträdelser på grund av bristande eller felaktig användning av säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar för barn.