"På en alltmer konkurrensutsatt marknad, med många fler länder som kommer in på kulturturismmarknaden med mycket intressanta erbjudanden och där turisterna blir alltmer kulturella, måste Algarve följa denna trend, annars kommer det att bli gisslan för den mindre krävande turisten som spenderar mindre", sade Carlos Martins, verkställande direktör för den konsultfirma som genomförde studien, till journalister i Faro.

Enligt studien spenderar varje turist i Algarve i genomsnitt cirka 180 euro på kultur- eller nöjesupplevelser, vilket också i genomsnitt motsvarar cirka 10 procent av de totala utgifterna för resan.

"Det är redan mycket relevant, men det finns utrymme för tillväxt, eftersom det finns platser där [utgifterna för underhållning och kultur] går upp till 40 % av dessa [totala] utgifter. Här i Algarve har vi fortfarande ett underskott jämfört med vad som är genomsnittet i vissa länder när det gäller turisters utgifter för upplevelser i området. Vi är långt ifrån att nå [denna siffra] och vi har en mycket stor tillväxtmarginal här", betonade konsulten.

Carlos Martins betonade att regionen måste arbeta för att "kunna erbjuda bättre upplevelser, eftersom folk är villiga att betala för dem och redan betalar på andra destinationer".

För att göra detta måste man få turisterna att känna sig "mindre och mindre som turister och mer som invånare", genom att presentera det som är "unikt och specifikt" på de lokala marknaderna, produkterna, recepten eller det immateriella arvet.

"Om jag vill ha en vinturistisk upplevelse i regionen i dag finns det inte något sådant erbjudande. Att ta med en turist till en kommunal marknad för att välja produkter, eller att följa med en kock till en restaurang som arbetar med viner från regionen, allt detta är kulturupplevelser som ännu inte är organiserade."


Utbildningens utmaning


Att utbilda kulturagenter så att de kan erbjuda mer kvalificerade upplevelser, förslag, utrymmen och evenemang är en annan av de viktigaste utmaningarna.

"I dag har kulturagenterna i Portugal mycket svårt att hålla sig flytande, och i den postpandemiska situationen [av covid-19] är det ännu svårare", betonade Carlos Martins.

Att arbeta bättre med den uppsättning digitala verktyg som för närvarande finns tillgängliga för att "segmentera erbjudanden nästan person för person, enligt deras typ av intressen" är ett annat av de mål som påpekas, inte minst eftersom allt fler turister vill planera sitt besök, "kurera sin egen upplevelse", i stället för att välja fördefinierade paket.


Nationella skillnader


De nederländska, franska och tyska marknaderna är mest benägna att ta del av någon typ av kulturell verksamhet, t.ex. museer, teater, monument och kulturarv. De portugisiska, irländska och spanska konsumenterna är mer ytliga och söker kortsiktiga evenemang.

"Det här arbetet gör det möjligt för oss att hjälpa till att identifiera vad efterfrågan behöver. Ofta arbetar man från regionernas sida mycket med utbudet. Ett evenemang till, ett mer besöksbart område, en mer rutt - men ingen frågar turisten vad den egentligen vill ha", konstaterade han.

Enligt Carlos Martins hjälper detta arbete till att förstå turistprofilen, "så att det senare är lättare att anpassa utbudet till de olika intressena", vilket är nödvändigt "för att fortsätta att ständigt utvärdera efterfrågan".