I vissa fall var ökningen mer än dubbelt så stor som förra året. Enligt en rapport från RTP är orsaken till ökningen en ny kommunal taxa för 2023 som höjer taxan för fast avfall för annan användning än hushållsbruk med upp till fem gånger och praktiskt taget fördubblar värdet på vatten per kubikmeter i den andra nivån av hushållsförbrukning.