Enligt undersökningen "Balanço 2022 & Perspetivas 2023", som presenterades i Lissabon av AHP:s vice ordförande Cristina Siza Vieira, säger 54 % av de 375 hotellföretag som svarade på undersökningen (40 % av medlemmarna) att de redan har nått upp till de verksamhetsnivåer som noterades under 2019, det bästa turiståret i Portugal före pandemin covid-19 som började 2020.

Redan 25 % av de svarande räknar med att nå 2019 års nivåer under andra halvåret i år, medan 9 % räknar med att nå detta under första halvåret.

"2022 var utan tvekan ett bra år jämfört med 2021, vilket var naturligt, eftersom 2021 fortfarande var ett år som var mycket präglat av pandemin, men även jämfört med 2019, därför var det inte bara ett robust år ur återhämtningssynpunkt, utan det var en mycket kraftfull återhämtning", sade Cristina Siza Vieira.


"Intressant år"


I likhet med de resultat som redan har förts fram av det nationella statistikinstitutet(INE) och Turismo de Portugal, visade hotellundersökningen enligt tjänstemannen att "2022 var ett intressant år", med en prisökning som praktiserades i praktiskt taget hela landet och "med vissa explosioner, som på Madeira".

Cristina Siza Vieira noterade att prisökningen återspeglade den ökade inflationen, men att den också "följde den ökade efterfrågan".

Enligt undersökningen låg beläggningsgraden på de nationella hotellen 2022 på 61 procent, medan det nationella genomsnittliga priset per rum (RevPAR) uppgick till 73 euro.

När det gäller marknaderna placerade 87 procent av de tillfrågade Portugal bland de tre största emittenterna, 46 procent Spanien och 37 procent Storbritannien.


Den amerikanska marknaden


USA däremot förekom bland de tre viktigaste marknaderna i svaren från 33 % av de tillfrågade av AHP.

"Fokuseringen på den amerikanska marknaden är en bra satsning, den har verkligen gett några mycket intressanta resultat, eftersom den amerikanska marknaden svarar", underströk föreningens verkställande vice ordförande.

Enligt INE, som även tar hänsyn till hotellanläggningar, byar och turistlägenheter samt gårdar på Madeira, mer än fördubblades inkomsterna från turistlogi-sektorn 2022 jämfört med 2021 och översteg 2019 års nivåer.

Jämfört med 2019 uppmättes den största ökningen i den autonoma regionen Madeira (+29,8 % i totala intäkter och +36,6 % i intäkter från logi). De totala intäkterna och intäkterna från logi ökade mindre i centrum (+9,3 % respektive +14,4 %) och i Área Metropolitana de Lisboa (+11,5 % respektive +12,8 %, i samma ordning).

Förra året uppgick den genomsnittliga inkomsten per tillgängligt rum (RevPAR) enligt INE till 56,2 euro och ökade med 72,5 %, med en ökning på 74,8 % för hotell, 81,6 % för lokal inkvartering och 18,5 % för lokal inkvartering. 8 % inom turism i landsbygdsområden och bostäder.