Fem nya vandringsleder i Monchique är bara en av de nästan 20 delarna av projektet som lanserades 2019 för att återställa de områden som drabbades av branden 2018 och som leds av Algarves turistbyrå(RTA).

"Revitalize Monchique - Tourism as a Catalyst", finansierades med nästan 480 000 euro av Turismo de Portugal, ger fem fler skyltade vandringsvägar, en ny marknadsföringswebbplats(visitmonchique.pt), en katalog över turistupplevelser, festivalvandringar, en guide till vandringsvägar och en informationsbroschyr med nätverket av småvägar i kommunen.

Dessa initiativ bidrog till att strukturera Monchiques utbud av kulturell, kreativ och naturturism, vilket stärkte kommunens attraktionskraft. Men projektet syftade också till att utbilda yrkesverksamma inom sektorn, genom fem sessioner för att sprida god praxis inom turism, som involverade 20 logiföretag och 10 nöjesföretag.