Enligt EU:s statistiktjänst minskade den förväntade livslängden med 0,9 år från 2019 till 2020, till 80,4 år, och sjönk igen 2021 med 0,3 år, till 80,1 år.

Eurostat påpekar att orsaken till dessa på varandra följande bakslag beror på den plötsliga ökningen av dödligheten till följd av Covid-19-pandemin.

Den registrerade minskningen vände dock inte den uppåtgående trenden för den förväntade livslängden: Sedan 2002, det första året då uppgifter finns tillgängliga för alla 27 medlemsstater, har indikatorn ökat med 2,5 år, från 77,6 till 80,1 år.

Bland medlemsstaterna noterades de högsta förväntade livslängderna vid födseln 2021 i Spanien (83,3 år), Sverige (83,1 år), Luxemburg och Italien (82,7 år vardera), medan Bulgarien (71,4), Rumänien (72,8) och Lettland (73,1) var de länder som befann sig i den motsatta extremen.

I Portugal var den förväntade livslängden 81,5 år 2021, jämfört med 81,1 år 2020 och 81,9 år 2019.