Huspriserna i två tredjedelar av de ekonomier som undersökts av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) minskade på kvartalsbasis, medan huspriserna fortsatte att stiga i ytterligare 15 länder, men det finns inga konkreta uppgifter för Portugal enligt idealista/news.

I Spanien noteras till exempel att huspriserna sjönk med endast 0,3 %, till skillnad från vad som hände i Danmark och Nya Zeeland, som noterade kvartalsvisa nedgångar på mer än 5 %.

"Det finns en tumregel, baserad på bevis från flera länder, att varje ökning av räntorna med en procentenhet minskar tillväxttakten för huspriserna med ungefär två procentenheter", påpekar experter från Internationella valutafonden (IMF).