I meddelandet påminner facket om att sedan den senaste församlingen den 9 mars har flygbolagets medlemmar fått mandat att "fortsätta förhandlingsprocessen och ta till alla kampmedel som anses lämpliga, inklusive den sista utvägen: strejkrätten".

"Med hänsyn till det aktuella förhandlingsläget, det dödläge som råder och easyJets oförsonliga och obegripliga hållning har en skrivelse skickats till företaget, till ministeriet för infrastruktur, ministeriet för arbete, solidaritet och social trygghet, ministeriet för ekonomi och Mar och DGERT, med meddelande om strejkvarsel för den 1, 2 och 3 april 2023", uppgav SNPVAC.

Den fackliga strukturen uppgav också att "en parlamentarisk runda hölls också, för att exponera easyJet-besättningsmedlemmarnas nuvarande situation för de politiska partierna".

"Vi är medvetna om vad detta förhandsbesked innebär", betonade de och hoppades "att företaget också är medvetet om alla dess konsekvenser".

I förvarslet om strejken angav SNPVAC att strejken under dessa tre dagar "omfattar alla flygningar som utförs av easyJet, liksom för de andra tjänster som kabinpersonalen är avdelad för", vars "presentationstider inträffar på nationellt territorium med början kl. 00.01 den 1 april och slutar kl. 24.00 den 3 april 2023".

Å andra sidan förstår facket att "begreppet tvingande behov endast är begränsat till de autonoma regionerna Azorerna och Madeira, av skäl som rör den nationella sammanhållningen och isoleringen av de befolkningar för vilka detta transportmedel är nödvändigt".