Liksom Therese Neumann led hon Kristi lidande på fredagar för att sona vår synd. Under de sista 13 åren av sitt liv åt och drack hon ingenting - förutom den dagliga nattvarden. Medicinska forskare undersökte henne och kunde inte hitta någon naturlig förklaring till detta fenomen.


Människor vördade Alexandrina som ett helgon och strömmade till för att träffa henne för att få tala med henne och be om hennes böner. Hennes ständiga budskap till dem var detsamma som Vår Fru i Fatima: "Gör botgöring, synd inte mer, be rosenkransen, ta emot eukaristin".


Credits: PA; Författare: PA: PA: PA;

Enligt bevisen bidrog Alexandrina genom sina böner och lidanden till att förkorta andra världskriget.