Forskningen, som utvecklats av ett team från Coimbra Chemistry Centre vid fakulteten för vetenskap och teknik vid UC, syftar till att lösa problemet med förorening av marken som orsakas av användningen av insektsbekämpningsmedlet imidacloprid.

Enligt ett uttalande från UC är det en produkt "som är mycket löslig i vatten och långlivad i marken, vilket lätt kan förorena mark- och vattenresurser nära jordbruksområden och nå icke-målorganismer, nämligen fåglar, bin, daggmaskar och däggdjur".

"För att effektivt avlägsna detta bekämpningsmedel användes en ny metod för syntes och karakterisering av nya komplexa molekylära strukturer, som bildas genom aggregering av enklare molekyler, som förenas samarbetsvilligt genom svaga kemiska bindningar och som inkluderar avlägsnande studier", förklarade forskarna Gianluca Utzeri och Tânia Firmino Cova, medförfattare till studien.

Enligt forskarna "kombineras detta tillvägagångssätt med molekylär modellering och simulering för att lösa problemet med vattenförorening av bekämpningsmedel".

"Kombinationen av experimentella och beräkningsmässiga studier gjorde det möjligt för oss att på molekylär nivå förklara tvärbindningsmedlens roll för effektiviteten i avskiljandet av imidakloprid genom nanosvampar".

Enligt forskarna kan den utvecklade metoden också "tillämpas för att fånga upp andra bekämpningsmedel och organiska föroreningar från vattnet och även bidra till kontrollen av miljöföroreningar genom riktade och kontrollerade saneringsprocesser".