Vaccinationstäckningen mot covid-19 och influensa "är hög", enligt den senaste rapporten om den epidemiologiska situationen från generaldirektoratet för hälsa(DGS) för veckan 6-12 mars.

Enligt dokumentet om säsongens hälsorelaterade åtgärder, övervakning och kontroll finns det en stabil trend av epidemisk influensaaktivitet, med en dominans av subtyp A(H3) (82,8 %).

När det gäller anmälan av fall av infektion med SARS-CoV-2, som orsakar sjukdomen covid-19, har den bibehållit en stabil trend, med dominans av Ómicron BA.5-varianten.

Globalt sett, nämns det också i dokumentet, minskade antalet rapporterade nya fall och dödsfall (-40 % respektive -57 %) jämfört med de föregående 28 dagarna.

I DGS-dokumentet anges också att antalet läkarkonsultationer inom den nationella hälso- och sjukvårdens primärvård minskade jämfört med föregående vecka.

Å andra sidan ökade andelen konsultationer för influensasyndrom och minskade andelen konsultationer för akuta luftvägsinfektioner.

Under veckan i fråga ökade enligt samma sammanfattning antalet akutfall på sjukhus på grund av influensa och luftvägsinfektioner. På intensivvårdsavdelningar har beläggningen av sängar avsedda för covid-19 minskat och andelen influensafall har ökat.

"Sedan vecka 50 år 2022 har en så hög andel inte registrerats", står det i dokumentet.

Den totala dödligheten var som förväntat på nationell nivå och den specifika dödligheten till följd av covid-19 visade "en stabil trend, under det tröskelvärde som fastställts av ECDC", enligt dokumentet.