Denna slutsats ingår i den senaste studien "A global review of the evidence linking oral health and non-communicable systemic diseases", som publicerades i Nature Communications av forskningscentret vid Egas Moniz School of Health and Science och släpptes på Världsdagen för munhälsa.

I rapporten dras slutsatsen att "försämrad munhälsa är direkt kopplad till 23 systemiska sjukdomar och fem typer av cancer, däribland lung-, bukspottkörtel-, bröst-, prostata-, huvud- och halscancer.

Bland de sjukdomar som kan uppstå hos patienter med dålig munhälsa finns diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar, reumatiska sjukdomar, inflammatoriska tarmsjukdomar samt fetma och astma, säger Egas Moniz School of Health and Science i ett uttalande.

"Detta är den första forskningen som, genom att kombinera all vetenskaplig information som producerats världen över, visar på ett samband mellan munhälsa och 28 olika patologier, vilket förstärker den betydelse som detta har för hälsan i allmänhet och motiverar varför det bör vara en integrerad del av den kliniska uppföljningen", säger han.

Enligt forskaren João Botelho från Egas Moniz Center for Interdisciplinary Research sammanfaller resultaten av denna studie med Världshälsoorganisationens(WHO) Global Oral Health Report 2022, där man varnar för "det brådskande behovet av att definitivt införliva inte bara munhälsovård utan även utbildning för detta i hälsovårdssystemen".

"I denna mening avser vi med vår forskning inte bara att bekräfta sambandet mellan munhälsa och andra patologier, utan också att förstärka vikten av tandvårdens roll som en garanti för hälsa i allmänhet och satsningen på förebyggande åtgärder som ett komplement till vård och behandling", understryker João Botelho.

För forskaren är denna fråga av "yttersta vikt" när det visar sig att "grundläggande munhälsovård inte är tillgänglig för alla".

Enligt WHO:s globala munhälsorapport är sjukdomar som påverkar munhålan de vanligaste och drabbar hälften av världens befolkning.

I denna mening förstärker Egas Moniz forskning behovet av att förebygga systemiska sjukdomar som påverkar patienternas livskvalitet, och uppskattar att antalet sjukdomar som är förknippade med försummad munhälsa kan komma att öka, beroende på hur många studier som genomförs.

Forskarna varnar också för prevalensen av dessa patologier i Portugal, som når höga värden jämfört med andra europeiska länder.

De hävdar också att förebyggande åtgärder inom munhälsan har en ekonomisk inverkan och ger som exempel att enbart under 2018 orsakade parodontit, en sjukdom som påverkar tandköttet, en ekonomisk förlust i Europeiska unionen som uppskattas till 159 miljarder euro.

Egas Moniz Center for Interdisciplinary Research har för närvarande 18 fullt utrustade, toppmoderna laboratorier, 80 integrerade medlemmar och mer än 100 fast anställda.