Den regionala sekreteraren för jordbruk och landsbygdsutveckling, Humberto Vasconcelos, förklarade att 119 miljoner euro är gemenskapsmedel och 21 miljoner euro kommer från regionens budget.

Humberto Vasconcelos talade vid plenarsammanträdet i Madeiras lagstiftande församling, där han i dag lade fram ett förslag till regionalt lagstiftningsdekret för att fastställa villkoren för tillämpningen av axel F i den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken för Portugal i den autonoma regionen.

Tjänstemannen påpekade att det maximala stödbeloppet för småskaliga jordbruksinvesteringar "går från 10 till 20 000 euro" och att medelstora investeringar kommer att få stöd på mellan 20 och 100 000 euro.

Humberto Vasconcelos försvarade att detta är "ett diplom av stor betydelse för jordbrukssektorn på Madeira" och påminde om att det är en del av en nationell förvaltning som "syftar till att främja en ännu mer hållbar jordbruks- och skogsbruksverksamhet i alla regioner i Portugal".

Under utvärderingen av dokumentet anklagade den socialistiska ledamoten Sílvia Silva den regionala regeringen (PSD/CDS-PP) för bristande strategi och påpekade att det "inte har saknats gemenskapsmedel".

Rafael Nunes, från Tillsammans för folket (JPP), ansåg å sin sida att "förutom gemenskapsfinansiering" "krävs en ny hållning från regionregeringens sida".

På samma sätt kritiserade PCP:s ende suppleant Ricardo Lume att Madeira utnyttjar "gemenskapsfonderna inte för att garantera bättre förmåner för jordbrukarna, utan för att ge vinster till mellanhänder".