Av de bostadsförsäljningar som Athena Advisers genomförde under 2022 på den portugisiska marknaden gick mer än 46 procent till familjer som ville bosätta sig i Portugal, särskilt i Lissabonregionen, en trend som enligt konsulten kommer att fortsätta att leda till ökade köpintentioner och stimulera fastighetsmarknaden.

"I dag finns det en helt annan kundprofil än för fem eller sex år sedan, då den utländska marknaden i Portugal dominerades av investerare som ville ha en plan B och generera inkomster, motiverade av den goda avkastningen som låg fast kring 6 eller 7 procent", förklarar Carlota Pelikan.

"För närvarande, med låga avkastningar och ett scenario av osäkerhet över hela världen, har efterfrågan från familjer intensifierats, och även ur investerarens perspektiv, som avser att hyra ut på lång sikt, är det helt logiskt att valet av område tar hänsyn till familjernas behov".