Enligt det internationella konsultföretaget Athena Advisers är förekomsten av skolor i ett visst område, eller i dess närhet, en avgörande faktor vid köpbeslutet för familjer, även portugisiska.


Men trots att utbudet av internationella skolor har ökat med 93 procent under de senaste fem åren i Lissabonregionen finns det många områden som har potential att ta emot denna typ av invånare, men som inte kan hålla jämna steg med efterfrågan eftersom de inte svarar mot bostadsköparnas utbildningsbehov.


"Det händer ofta att barnfamiljer väljer skola först och sedan bostad", säger Carlota Pelikan, destinationsrådgivare på Athena Advisers Portugal. "Förhållandet mellan fastigheter och utbildningsutbudet går dock långt utöver denna uppfattning. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan utvecklingen eller renoveringen av ett kvarter, fastighetsinvesteringar och uppkomsten av nya skolor. Nya fastighetsprojekt lockar människor som i sin tur genererar potential att investera i utbildningsinstitutioner. Det är förekomsten av skolor och goda transporter som ger ett visst område ett uppsving och befäster det som bostadsområde", säger Carlota Pelikan.


Ökning av antalet internationella skolor


Tillväxten av skolor i Lissabonregionen har till och med skapat ett behov av specialiserad rådgivning inom en snabbt växande sektor. Nathalie Willis-Davis, grundare av Tendoria, ett företag som ger råd till familjer som letar efter rätt skola i Portugal för sina barn, har noga följt förbättringen av utbildningssystemet för att svara på den växande utlandsboende och nationella befolkningen.


"Antalet internationella skolor i Europa har ökat med 32 procent under det senaste decenniet, vilket ytterligare bevisas av den 93-procentiga ökningen i Lissabonregionen bara under de senaste fem åren. Lissabon är en mycket attraktiv marknad för utbildningssektorn och beviset på detta är de starka investeringarna från utbildningskoncerner som Dukes, Inspired och Globeducate. En annan intressant aspekt av denna marknad är det alltmer diversifierade utbudet. Även om brittiska, amerikanska, franska, tyska, tvåspråkiga skolor och IB-skolor ligger till grund för tillväxten i detta ekosystem, så växer även progressiva skolor, eller till och med alternativa skolor, fram för att stödja de växande kosmopolitiska samhällena i regionen", förklarar specialisten.