Enligt Portugals centralbank utgör 12-månaders Euribor redan 43 procent av "stocken" av lån för permanent boende med rörlig ränta, medan 6-månaders Euribor utgör 32 procent.

Euribor började stiga mer markant sedan den 4 februari 2022, efter att Europeiska centralbanken (ECB) medgav att den kan komma att höja de viktigaste räntorna i år på grund av den ökade inflationen i euroområdet, och trenden förstärktes i och med att Rysslands invasion av Ukraina inleddes den 24 februari 2022.

Vid det senaste penningpolitiska mötet, den 16 mars, höjde ECB återigen styrräntan med 50 baspunkter, samma höjning som den 2 februari och den 15 december, då den började bromsa upp höjningstakten i jämfört med de två tidigare noterade, som var 75 baspunkter, den 27 oktober respektive den 8 september.