Enligt uppgift från det nationella statistikinstitutet(INE) var den genomsnittliga årliga prisökningen på befintliga bostäder (13,9 %) större än prisökningen på nya bostäder (8,7 %).

Under det sista kvartalet 2022 var den årliga förändringstakten för IPHab 11,3 %, vilket är 1,8 procentenheter mindre än föregående kvartal.

Under fjärde kvartalet 2022 var prisökningen för befintliga bostäder högre än den som observerades för nya bostäder, 12,7 % respektive 7,1 %.

Under 2022 genomfördes 167 900 bostäder, 1,3 % fler än 2021, och i värde uppgick de genomförda fastigheterna till 31 800 miljoner euro, vilket är en ökning med 13,1 % jämfört med föregående år.

Per kategori uppvisade befintliga bostäder en minskning av antalet transaktioner med 0,1 % och en ökning av värdet med 11,6 %, medan det för nya bostäder skedde en ökning av antalet transaktioner med 8,5 % och en ökning av värdet med 18,2 %.

Under fjärde kvartalet 2022 såldes 38 526 bostäder, vilket är -16,0 % färre än under samma kvartal 2021 och 8,8 % färre än under föregående kvartal.

Under de tre sista månaderna 2022 uppgick bostadstransaktionerna till sammanlagt 7 400 miljoner euro, 10,5 % mindre än under samma period 2021.

Under 2022 skedde 10 722 bostadsförsäljningar, för totalt 3 600 miljoner euro, till köpare med skatterättslig hemvist utanför det nationella territoriet, vilket motsvarar en ökning med 20,2 % respektive 25,3 % i antal och värde jämfört med 2021.