Enligt uppgifter frånFNE kommer de nio fackliga organisationerna att tas emot av samordnaren och biträdande samordnaren för Europeiska kommissionens representation i Lissabon, som de kommer att informera om "bestående ojämlikheter".

"Särskilt när det gäller lärare med visstidsanställning, men också bland lärare i personalstyrkan, med övertag i karriären och i tävlingarna om placering av lärare", säger FNE.

De kommer också att ta upp andra frågor, som "begränsningar av utövandet av facklig verksamhet, med vissa skolor som kräver minimitjänster när fackliga möten hålls, och strejkrätten".

Fackföreningarna förstår att det finns "utrymme för åtgärder som de europeiska organen kan utveckla", även om de anser att "de problem som berör lärarna måste lösas av de nationella maktorganen, nämligen regeringen och republikens församling".

"När det gäller Europaparlamentet kommer kontakter att tas via de politiska partier som valt ledamöter till Europaparlamentet, och möten har redan begärts från alla dessa partier. Syftet med detta möte är att förse Europeiska kommissionen med olika information och begära ett ingripande hos den portugisiska regeringen", säger FNE.

För fackföreningarna kommer en eventuell hänvisning till europeiska rättsliga organ att vara möjlig först efter att de nationella organen är uttömda, "med vilka de utvecklar de oumbärliga åtgärderna, genom vilka de försöker lösa problemen med karriärövertag, liksom att ifrågasätta de olagliga minimitjänsterna som ålades lärarna under strejkdagar".