I den allmänpolitiska debatten i parlamentet sade den socialdemokratiska parlamentsledaren Joaquim Miranda Sarmento att momsintäkterna ökade med 18 procent förra året, varpå premiärministern svarade att det återfördes mer än dubbelt så mycket i stöd till familjer och företag.

"Vet du vem som också vinner på stigande priser? Det är er regering", kritiserade Miranda Sarmento och anklagade också regeringen för att ha devalverat inflationsökningen i flera månader och sade att detta bara var övergående.

Socialdemokraten lämnade en tredubbel utmaning till premiärministern, när det gäller inflationen.

"Gör som den franska regeringen och träffa en överenskommelse med distributionen om reglering och prisbildning; för det andra, skapa ekonomiskt stöd för de mest utsatta arbetstagarna och pensionärerna; för det tredje, sänk IRS i fjärde, femte och sjätte ledet för att avlasta medelklassen", vädjade han.

Som svar förnekade António Costa att hans regering skulle ha devalverat inflationen och hänvisade till åtgärder på områden som gödselmedel, foder, energi och det extraordinära direktstöd som beviljades förra året.

"För närvarande arbetar vi med en trippel dimension: ett avtal med distribution och produktion, den skattemässiga dimensionen och slutligen direktstöd till behövande familjer för att möta ökningen av levnadskostnaderna", svarade Costa.

Premiärministern uppskattade att regeringen år 2022 skulle ha tagit ut cirka 2 miljarder euro mer i moms, efter att ha omfördelat 5 700 miljoner euro i stöd, "mer än dubbelt så mycket som de förväntade intäkterna".