Uppdateringen av taxan återspeglades i fakturor som började nå medborgarna i mars, med hänvisning till faktureringen i januari, och Faros vatten- och avfallshanteringsföretag(Fagar) tillskrev ökningen till beslut av regleringsorganet för vatten och avfall(ERSAR) och stigande priser från tjänsteleverantörerna.

Vid en presskonferens förklarade dock ledaren för PS/Faro, Adérito Silva, att det fanns "ett stort manöverutrymme för att hitta en annan lösning än denna" och hävdade att ERSAR i ett yttrande om Fagar:s förslag till höjning av taxan rekommenderar att man minskar driftskostnaderna.

"I yttrandet står det ingenting om att taxan ska ändras, tvärtom hänvisas det till att en noggrann förvaltning ska genomföras, minska kostnaderna och göra effektivitetsvinster", sade han och betonade att höjningarna i genomsnitt ligger på cirka 25 procent.

Enligt ERSAR:s yttrande, daterat den 13 december 2023 och distribuerat av PS till journalister, anger enheten att den föreslagna taxan "leder till en överdriven täckning av kostnaderna inom vattenreningstjänsten".

Adérito Silva ansåg att det är "oacceptabelt" att man i en situation med pandemi, krig och inflation "inte försvarar befolkningens intressen" och tillade att man begärde en extra kommunalförsamling för att diskutera frågan.