Enligt Le Monde deltog 5 184 forskare (2 269 i Frankrike) i onlineundersökningen, varav 76 procent var kvinnor. Den överväldigande majoriteten av de svarande (75 procent) arbetade inom STEM-områden vid 50 olika institutioner (varav 77 procent var offentliga).