Fernando Medina sade att regeringen för att genomföra denna momsåtgärd försöker nå en överenskommelse med livsmedelsproduktionssektorn och livsmedelsdistributionssektorn för att stoppa "chocken av att inte veta om man en dag når en hylla med ett högre pris än dagen innan".

Åtgärden tillkännagavs vid den presskonferens som ordförandeminister Mariana Vieira da Silva, finansminister Fernando Medina och socialförsäkringsminister Ana Mendes Godinho höll i Lissabon för att presentera det nya stödpaketet för att mildra de stigande levnadskostnaderna.

I går, i en debatt i parlamentet, meddelade premiärministern att hans regering skulle samarbeta med agenterna i livsmedelskedjan för att se till att priserna på viktiga varor sänks, och medgav att momsen skulle sänkas.