"Om vi jämför de allmänna brottssiffrorna [från 2022] med 2019 ser vi en liten ökning på 2,4 %. Men vi fann att det finns en minskning med mer än 7 % när det gäller allvarliga brott", avslöjade han.

José Luís Carneiro delade med journalister några av siffrorna från den årliga interna säkerhetsrapporten (RASI ) för 2022, som kommer att offentliggöras nästa vecka.

"Den allvarliga brottsligheten minskade med mer än 7 % och det var 12 % färre rån och stölder jämfört med 2019", tillade han.