Enligt SMAQ "löser man inte ens de frågor som kräver en brådskande lösning och som uteslutande beror på CP (Comboios Portugal)".

Mellan den 1 och 30 april kommer arbetstagare i kategorierna förare och teknisk förare att strejka.

Mellan den 17 och 21 april kommer arbetstagare i kategorierna traktionsinspektör och chefstraktionsinspektör att strejka under alla normala arbetsperioder med en förväntad varaktighet på mer än sex timmar.

Enligt kommunikén kommer alla arbetstagare i de kategorier som representeras av SMAQ under hela april månad att strejka under hela tjänstgöringsperioden när de tilldelas en normal daglig arbetsperiod vars schema inte ingår i de skalor som gäller när strejken inleds.

Slutligen kommer arbetstagarna i de kategorier som representeras av SMAQ att strejka mellan den 16 och 22 april "för allt övertidsarbete, inklusive arbete på veckovila".

I februari och mars ledde strejker som utlystes av olika fackföreningar inom CP till att hundratals tåg ställdes in varje dag.